Famous Auto Bianca

Famous Auto Bianca

Skinnyhona, black/white/golden